เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัท จอมธนา จำกัด และ สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง ร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไทย ไม่เล่นการพนัน ในช่วงฟุตบอลโลก ปี 2018 #ป้องกันเด็กและเยาวชนไทยไม่เล่นการพนัน #ฟุตบอลโลกปี2018
On the 25th June 2018, Chomthana and the Khu Bang Luang police station cooperated to promote its anti-gambling campaign among Thai youths during the 2018 World Cup season. #worldcup2018#antigamblingforthaiyouths

Anti Gambling Thai Youths World Cup 2018
Anti Gambling Thai Youths World Cup 2018

ประกาศ 29 ม.ค. 2561

บริษัท จอมธนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส และตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกกรณี จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริต เพื่อให้องค์กรของเราใสสะอาด และธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้า, คู่ค้า และชื่อเสียงของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงขอแจ้ง ช่องทางสื่อสาร เพื่อการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือขัดต่อนโยบายดังกล่าว ดังนี้
1. โทรศัพท์ที่หมายเลข 097-071-5002 2. โปรแกรมไลน์ ผ่านทาง Line ID : Cremo Ice Cream ซึ่งเปิดรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ผ่านทางช่องทางข้างต้นจะส่งตรงถึงผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท จอมธนา จำกัด
จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ยาเสพติด เป็นภัยคุกคามและทำลายทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมันคงของชาติ ซึ่งบริษัท จอมธนา จำกัด ให้ความสำคัญเรื่องการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเริ่มจากภายในองค์กรให้ปลอยภัยจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ให้ทางหน่วยงานรัฐ เข้ามาตรวจสอบพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท จอมธนา จำกัด ปลอดภัยจากยาเสพติด

13 ม.ค. 2561 – ทางเรามีโอกาสได้ไปแจกไอศกรีมให้กับเด็กๆ และชุมชนในศาลากลางของปทุมธานี จังหวัดที่ตั้งของบริษัทจอมธนานั้นเอง ทางบริษัทเรายินดีมากที่ได้มีโอกาสมอบความสุขให้กับชุมชนทั้งหลาย

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

พนักงาน บริษัท จอมธนา จำกัด ได้ร่วมบริจากโลหิต เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีและถวายเป็นพระราชกุศลฯ

การบริจาคโลหิต ดีอย่างไร?

1.ร่างการแข็งแรง เพราะ เลือดที่บริจาคออกไปเป็นเลือดส่วนเกินของร่างกายค่ะ หรือประมาณ 7% ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย ซึ่งไม่เป็นอัตรายกับสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเม็ดโลหิตใหม่ขึ้นมาแทน ระบบไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นและจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเอง

2.ผิวดีหน้าใส ข้อมูลของ สสวท.ได้ออกมาเปิดเผยว่าการบริจาคเลือดไม่ได้ทำให้อ้วน แต่กลับทำให้ผู้บริจาคมีรูปร่างที่ดีขึ้น เพราะเป็นผลการระบบไหลเวียนเลือดที่ดี

3.ห่างไกลมะเร็ง สถาบันคาโรลินสกา สตอคโฮล์ม สวีเดน พบว่าพบว่าการมีธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไป มีผลต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือมะเร็งบางชนิด การบริจาคเลือดจะช่วยลดปริมาณธาตุเหล็กส่วนเกินเหล่านั้นออกไปได้

4.จิตใจดี มีความสุข การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญต่อชีวิตให้ผู้อื่นได้มาก เพราะ รพ.จะนำเลือดของเราไปถ่ายโอนให้กับผู้ป่วยที่ขาดเลือด ดังนั้นการบริจาคเลือดมีแต่ได้บุญทั้งนั้นนน

 

Animated GIF - Find & Share on GIPHY