ประมวลภาพการเข้าร่วมนิทรรศการเชิงวิชาการ

สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล  ประจำปี 2561 (Good Governance 2018)

เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท จอมธนา จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น 1 ใน 3 โรงงานที่สามารถดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้สำเร็จ ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมผลิตไอศกรีมของเราได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้  อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีที่ประชุม โดยมีคุณพิชิต ลีกุล ตำแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนบริษัทร่วมพูดคุยบนเวที