บริษัทจอมธนาช่วยสร้างโลกสีเขียว

บริษัทจอมธนาจำกัดได้เป็นหนึ่งใน ‘CSR Green บริษัทนำ ปี 2558’ ที่ได้ประกาศติดต่อประสานงานกับหนังสือพิมพ์ ‘The Nation’ บริษัทๆ มีการร่วมในโครงการเพื่อสังคมกับ 100 กว่าบริษัทในประเทศไทยที่ใช้มาตรการ ‘Green’ หรือมาตรการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจก่อตั้งขึ้น โดย บริษัท CSR ซึ่งเป็นบริษัท IT และสื่อ   ‘Green’  CSR Together เป็นแคมเปญที่ร่วมกันริเริ่มสนับสนุนให้ทุกบริษัทปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตโลกที่ยั่งยืน บริษัทจากทุกภาคส่วนได้แสดงในหนังสือ 106 หน้าเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของโรงงานบำบัดน้ำเสีย หรือการติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ประหยัดพลังงาน บริษัทจอมธนา จะหาโอกาสในการตอบสนอง 4 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของ ‘CSR Together’ แคมเปญ อย่างต่อเนื่อง  4 เป้าหมายของ  CSR Together คือ: ประหยัดน้ำ ลดสารเคมี ประหยัดพลังงานโคมไฟ ประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ บริษัทจอมธนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำน้ำเสียที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด กลับมาใช้ใหม่ และลดการใช้พลังงานในการผลิตทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและน้ำในบ้านเรือนได้ บริษัทหรืออาคารที่ต้องการเข้าร่วม มาตรการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเป็น สมาชิก CSR Together โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์: http://www.csrtogether.com/.

‘2015 Leading CSR Green Companies’หนังสือเล่มนี้สามารถซื้อได้แล้ววันนี้ กับหนังสือพิมพ์ ‘The Nation’ ที่ร้านหนังสือทั่วไป

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันส้งคม และโลก เราหวังว่าจะเป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมมาตรการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทจอมธนามอบความรักและแบ่งปันความสุขในวันแม่

บริษัทจอมธนา จำกัด ได้มีโอกาส และส่วนร่วมในการทำบุญให้กับสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง โดยบริจาคไอศครีมและซาลาเปาเมื่อวันแม่
คนไข้ที่สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิงส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่คุณหมอวินิจฉัยว่ามีอาการโรคจิตทุเลาแล้ว และไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ถูกทอดทิ้ง
การร่วมทำบุญครั้งนี้บริษัท ฯ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้ม ให้กับคนไข้ทุกคน
แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่ทางบริษัท ฯ สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันความสุขนี้ได้
ทางบริษัทฯ ก็มีความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับ ทุกท่าน