ประมวลภาพการเข้าร่วมนิทรรศการเชิงวิชาการ

สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล  ประจำปี 2561 (Good Governance 2018)

เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท จอมธนา จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น 1 ใน 3 โรงงานที่สามารถดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้สำเร็จ ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมผลิตไอศกรีมของเราได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้  อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีที่ประชุม โดยมีคุณพิชิต ลีกุล ตำแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนบริษัทร่วมพูดคุยบนเวที

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
บริษัท จอมธนา จำกัด ได้มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆน้องๆ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายกับตัวเอง และคนรอบข้าง ณ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร และโรงเรียนในเขตคูบางหลวงประมาณ 5 โรงเรียน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก2561 #บริษัทจอมธนาจำกัด

antidrugcampaign
Chomthana supports Pathum Thani’s Anti-Drug Campaign on anti-drug day 2018
Chomthana supports Pathum Thani’s Anti-Drug Campaign on anti-drug day 2018
antidrugcampaign
Chomthana supports Pathum Thani’s Anti-Drug Campaign on anti-drug day 2018

 

Chomthana supported the Anti-Drug Campaign 2017 organised by the Pathum Thani Khu Bang Luang SubDistrict Administrative Organisation by donating ice cream and joining in with local activities at the Watsuwanjindaram School and Watchantraram School.

ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 ทางบริษัทจอมธนาจำกัดได้มีการให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบต.คูบางหลวง ปทุมธานี โดยการบริจากไอศกรีม และร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม และโรงเรียนวัดจันทรารามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

*เฉพาะตัวแทนไอศครีโม*
CREMO Reward Points
1…2…3 เริ่มแล้ววว…เฮ้~
สะสมคะแนนจากยอดขายตลอดปี
“ขายมาก”ได้มาก “ขายน้อย”สะสมได้ตลอด
มาเป็นครอบครัว “CREMO” ด้วยกันนะจ๊ะ
**สนใจเป็นตัวแทนขายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามได้**
(ภาพนี้ใช้เพื่อโฆษณาเท่านั้น)
.
..

เงื่อนไขการสะสมและการแลกของพรีเมี่ยม
– ซื้อสินค้าทุก 1 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
– ตัวแทนขายสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลเมื่อไหรก็ได้
– คะแนนไม่มีวันหมดอายุ แต่จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณีที่สถานะความเป็นตัวแทนขาของบริษัทฯ สิ้นสุดลง หรือบริษัทแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– เริ่มนับคะแนนจากวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทคู่ค้า หรือกลุ่มลูกค้าองค์กร ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

บริษัท จอมธนา จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรอง”มาตรฐานแรงงาน” ซึ่งรับรองว่าบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารแรงงานให้มีมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัท ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ ในการได้รับการรับรอง”อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2” ที่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก