13 ม.ค. 2561 – ทางเรามีโอกาสได้ไปแจกไอศกรีมให้กับเด็กๆ และชุมชนในศาลากลางของปทุมธานี จังหวัดที่ตั้งของบริษัทจอมธนานั้นเอง ทางบริษัทเรายินดีมากที่ได้มีโอกาสมอบความสุขให้กับชุมชนทั้งหลาย