บริษัท จอมธนา จำกัด ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่อยู่คู่กับคนไทย ได้ผ่าน
เรื่องราวและ ประสบการณ์ ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ พนักงาน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราทุกท่าน
ที่สนับสนุน บริษัทฯ มาตลอด เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ ให้องค์กร
ของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป และก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 อย่างมั่นคงไปด้วยกัน

#จอมธนา #ไอศกรีม #ครีโม #ครบรอบ40ปี
Chomthana GIF - Find & Share on GIPHY